Συνεργατες

Ορισμένες κορυφαίες βιομηχανίες στις Ευρωπαϊκές Αγορές εμπιστεύονται την AM Purchasing G.P. Από την αρχή της λειτουργίας της. Ενδεικτικά:

This image for Image Layouts addon

REHM GmbH u. Co. KG Schweißtechik

This image for Image Layouts addon

Wilke Technology GmbH

This image for Image Layouts addon

Hengst Filtration

This image for Image Layouts addon

H.O.F. Alutec Metallverarbeitungs & Co. KG